SOLIDNY PARTNER

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

DOŚWIADCZENIE

GWARANCJA JAKOŚCI

EWIDENCJA DRÓG

Do założenia i prowadzenia ewidencji dróg przekazujemy Państwu  dedykowany program ROADMASTER, pozwalający na założenie książek dróg, mostów, generowania wymaganych raportów, i statystyk.

Podstawa prawna wykonywania ewidencji dróg:

Inwentaryzację elementów drogi wykonujemy w granicach działek pasa drogowego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005r.

Książka drogi jest podstawowym dokumentem  wymaganych przez   przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji dróg.

Książka drogi zawiera wszystkie niezbędne informacje zbiorcze o drodze takie, jak zestawienia sumaryczne powierzchni elementów wchodzących w skład pasa drogowego (długości, powierzchnie, szczegółowa lokalizacja) oraz informacje o oznakowaniu, infrastrukturze, uzbrojeniu znajdującym się w pasie drogowym.

Opracowanie zawiera informacje obligatoryjne znajdujące się Książce Drogi:

 • inwentaryzację parametrów technicznych drogi:
  • parametry elementów korytarza drogi (lokalizacja, szerokość, długość, powierzchnia i rodzaj nawierzchni),
  • informacje o obiektach mostowych (lokalizacja),
  • informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość),
 • inwentaryzację zagospodarowania dróg:
  • informacje o obiektach przydrożnych (lokalizacja),
  • uzbrojenie naziemne (lokalizacja, rodzaj),
 • inwentaryzację wyposażenia dróg:
  • informacje o oświetleniu.
  • Informację o oznakowaniu poziomym oraz pionowym
Image

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Hubert Piekutowski:
+48 501 581 972
Tomasz Dlutkiewicz
+608 556 729
Sebastian Neugebauer
+48 512 310 711
Damian Szymczak
+48 602 252 334

PPHU-MAX DROGI CENTRUM

ul. Czołowa 7; 90-001 Łódź
tel. (42) 307 11 91

www.max-drogi.pl
max-drogi@max-drogi.pl

Książka mostu  jest dokumentem zawierającym podstawowe dane  ewidencyjne  oraz konstrukcyjne obiektu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005 roku. zarządca obiektu mostowego ma obowiązek prowadzenia jego ewidencji. Ewidencję taką wykonujemy w formie elektronicznej przechowywanej w bazie danych jak również w formie papierowej. Książka obiektu mostowego zawiera wszystkie wymagane przez prawo formularze oraz dokumentację fotograficzną.

Mapa techniczno-eksploatacyjna sieci dróg - przedstawia drogi danego Zarządcy z uwzględnieniem dróg wyższej kategorii w granicach administracyjnych danej jednostki (gmina, powiat, województwo). Mapa sieci drogowej może bazować na podkładzie mapy zasadniczej, ortofotomapy lub również na opracowaniu BDOT10k – Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Image
© 2015 Your PPHU MAX_DROGI CENTRUM. All Rights Reserved. Designed By Grow!

Please publish modules in offcanvas position.